Heidekreis - Das digitale Familienbegleitbuch


Ihre Ansprechpartner

Lebensberatung Walsrode - Psych. Beratungsstelle für Einzelne, Paare u. Familien -
Kirchenkreis Walsrode

Michael Albers
Kirchplatz 8
29664 Walsrode
Karte
Zum Thema
Dokumente & Downloads
Familie in Not (pdf 3 MB)
(https://www.hk.familienbegleitbuch.de/Portaldata/1/Resources/fbb_schwangerschaft/dokumente/Familien_in_Not(1).pdf)
Schwanger und die Welt steht Kopf (pdf 0,48 MB)
(https://www.hk.familienbegleitbuch.de/Portaldata/1/Resources/fbb_global/Schwanger-und-die-Welt-steht-Kopf-Flyer-deutsch.pdf)
Pregnant and your world's upside down (pdf 0,45 MB)
(https://www.hk.familienbegleitbuch.de/Portaldata/1/Resources/fbb_global/Schwanger-und-die-Welt-steht-Kopf-Flyer-englisch.pdf)
Zwangsheirat
Zorakievlilik Kriztelefonu (pdf 0,28 MB)

(https://www.hk.familienbegleitbuch.de/Portaldata/1/Resources/fbb_kindergarten/dokumente/Zwangsheirat-Deutsch-Tuerkisch.pdf)
Zwangsheirat
الزواج القسري (pdf 0,5 MB)

(https://www.hk.familienbegleitbuch.de/Portaldata/1/Resources/fbb_kindergarten/dokumente/Zwangsheirat-Deutsch-Arabisch.pdf)
Zwangsheirat
Telefona boranê (krîzê) zewace bi zorê (pdf 0,28 MB)

(https://www.hk.familienbegleitbuch.de/Portaldata/1/Resources/fbb_kindergarten/dokumente/Zwangsheirat-Deutsch-Kurdisch.pdf)
Interessante Weblinks
LINK: Schwangerschaftsberatung

(http://www.schwanger-und-viele-fragen.de/de/)


LINK: Kinderschutz Niedersachsen

(http://www.kinderschutz-niedersachsen.de/index.cfm?uuid=85DFCE82C2975CC8AFF89DEAC7D2454D&and_uuid=A45C96BDC2975CC8A0C0B8F8DB49A74A)


LINK: Familie in Not

(http://www.ms.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=5169&article_id=14374&_psmand=17)